Quét mã vạch
để tải APP

Quét mã Code để tải App

Kết quả xổ số Max 3D

Lướt sang để chọn số kỳ muốn xem trending_flat
  • 7 ngày
  • 14 ngày
  • 30 ngày
  • 60 ngày
  • 90 ngày
  • 100 ngày
  • 200 ngày
  • 250 ngày
  • 300 ngày

Chọn thứ

Chọn ngày
Chọn số kỳ

Max 3D » Max 3D 25/12/2020

Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00253 - Thứ 6 ngày 25/12/2020

G.1 030722
G.2 476230821547
G.3 923584041917886535
G.KK 619156387408667220852521
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 030 722 16 1.000.000
G.2 476 230 821 547 50 350.000
G.3 923 584 041 917 886 535 82 210.000
G.KK 619 156 387 408 667 220 852 521 266 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 22 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2690 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,773 40.000

Max 3D » Max 3D 23/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00252 - Thứ 4 ngày 23/12/2020

G.1 739995
G.2 289043534419
G.3 976015026809746236
G.KK 157317242690738980523506
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 739 995 33 1.000.000
G.2 289 043 534 419 88 350.000
G.3 976 015 026 809 746 236 114 210.000
G.KK 157 317 242 690 738 980 523 506 168 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 36 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3730 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,738 40.000

Max 3D » Max 3D 21/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00251 - Thứ 2 ngày 21/12/2020

G.1 420581
G.2 908079036321
G.3 607180087256208621
G.KK 904033785890145990088807
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 420 581 18 1.000.000
G.2 908 079 036 321 139 350.000
G.3 607 180 087 256 208 621 142 210.000
G.KK 904 033 785 890 145 990 088 807 265 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3330 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,727 40.000

Max 3D » Max 3D 18/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00250 - Thứ 6 ngày 18/12/2020

G.1 467496
G.2 117799285378
G.3 651877950385265147
G.KK 212104610245391315531135
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 467 496 65 1.000.000
G.2 117 799 285 378 57 350.000
G.3 651 877 950 385 265 147 151 210.000
G.KK 212 104 610 245 391 315 531 135 180 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2990 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,278 40.000

Max 3D » Max 3D 16/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00249 - Thứ 4 ngày 16/12/2020

G.1 843033
G.2 553510890949
G.3 878171943153019759
G.KK 422846627894917120172097
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 843 033 76 1.000.000
G.2 553 510 890 949 72 350.000
G.3 878 171 943 153 019 759 134 210.000
G.KK 422 846 627 894 917 120 172 097 105 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 9 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 42 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2730 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,070 40.000

Max 3D » Max 3D 14/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00248 - Thứ 2 ngày 14/12/2020

G.1 091143
G.2 982508730501
G.3 054855989983015237
G.KK 465329742192314401182265
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 091 143 39 1.000.000
G.2 982 508 730 501 106 350.000
G.3 054 855 989 983 015 237 81 210.000
G.KK 465 329 742 192 314 401 182 265 209 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 21 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 62 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 4800 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,826 40.000

Max 3D » Max 3D 11/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00247 - Thứ 6 ngày 11/12/2020

G.1 548272
G.2 694908024169
G.3 307041900557351240
G.KK 474318929186287662261865
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 548 272 54 1.000.000
G.2 694 908 024 169 51 350.000
G.3 307 041 900 557 351 240 188 210.000
G.KK 474 318 929 186 287 662 261 865 135 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 8 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3420 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,573 40.000

XEM THÊM MAX 3D (7 Kỳ)

Xem trực tiếp kết quả Max 3D hôm nay ở đâu nhanh và chính xác nhất? Trong thời buổi hiện đại ngày nay, tra thưởng Max 3D trở nên đơn giản hơn rất nhiều với ứng dụng KQXS3S.

Xem trực tiếp KQXS Vietlott Max 3D ở KQXS3S

Ngày nay, có quá nhiều địa chỉ để theo dõi kết quả Vietlott Max 3D, tuy nhiên nhận thấy vẫn còn nhiều bất cập ở những địa chỉ khác như tốc độ đường truyền có độ trễ cao, độ ổn định thấp, quảng cáo động chiếm không gian v.v. gây mất tập trung cho người chơi.

Kết quả xổ số Max 3D

Nhận thấy điều đó, đội ngũ KQXS3S đã khắc phục và ra mắt tính năng xem trực tiếp kết quả xổ số Max 3D cực tiện lợi. Bạn có thể tập trung xem từng con số xuất hiện chuẩn xác với tốc độ cao nhất.Không chỉ thế, các thống kê và kết quả cũ đã về cũng sẽ được chúng tôi liệt kê đầy đủ.

Giúp bạn có thể tra cứu lại những đợt quay trước đó để làm căn cứ cho việc chọn số của mình.Chúc bạn vui và hài lòng khi tận hưởng những tiện ích mà KQXS3S mang lại.  

Mở rộng keyboard_arrow_down