Quét mã vạch
để tải APP

Quét mã Code để tải App

Kết quả xổ số Max 3D

Lướt sang để chọn số kỳ muốn xem trending_flat
  • 7 ngày
  • 14 ngày
  • 30 ngày
  • 60 ngày
  • 90 ngày
  • 100 ngày
  • 200 ngày
  • 250 ngày
  • 300 ngày

Chọn thứ

Chọn ngày
Chọn số kỳ

Max 3D » Max 3D 26/10/2020

Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00227 - Thứ 2 ngày 26/10/2020

G.1 971414
G.2 716408240119
G.3 059329007059515609
G.KK 390477211793948776333786
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 971 414 38 1.000.000
G.2 716 408 240 119 114 350.000
G.3 059 329 007 059 515 609 123 210.000
G.KK 390 477 211 793 948 776 333 786 230 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 4010 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4,210 40.000

Max 3D » Max 3D 23/10/2020

Kỳ quay thưởng: #00226 - Thứ 6 ngày 23/10/2020

G.1 902079
G.2 351190309499
G.3 451426079339396623
G.KK 909357022712470876460429
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 902 079 39 1.000.000
G.2 351 190 309 499 63 350.000
G.3 451 426 079 339 396 623 167 210.000
G.KK 909 357 022 712 470 876 460 429 149 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3820 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,299 40.000

Max 3D » Max 3D 21/10/2020

Kỳ quay thưởng: #00225 - Thứ 4 ngày 21/10/2020

G.1 797579
G.2 650608334431
G.3 825487616533057015
G.KK 257521626189573334765754
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 797 579 70 1.000.000
G.2 650 608 334 431 63 350.000
G.3 825 487 616 533 057 015 131 210.000
G.KK 257 521 626 189 573 334 765 754 206 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 17 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3900 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,972 40.000

Max 3D » Max 3D 19/10/2020

Kỳ quay thưởng: #00224 - Thứ 2 ngày 19/10/2020

G.1 962091
G.2 876603138321
G.3 509413834790130029
G.KK 689499333194262208589296
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 962 091 65 1.000.000
G.2 876 603 138 321 146 350.000
G.3 509 413 834 790 130 029 95 210.000
G.KK 689 499 333 194 262 208 589 296 185 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 4920 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,964 40.000

Max 3D » Max 3D 16/10/2020

Kỳ quay thưởng: #00223 - Thứ 6 ngày 16/10/2020

G.1 402573
G.2 627744622799
G.3 361777588381856129
G.KK 144847144147848868263768
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 402 573 28 1.000.000
G.2 627 744 622 799 103 350.000
G.3 361 777 588 381 856 129 221 210.000
G.KK 144 847 144 147 848 868 263 768 200 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 19 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2820 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,297 40.000

Max 3D » Max 3D 14/10/2020

Kỳ quay thưởng: #00222 - Thứ 4 ngày 14/10/2020

G.1 668415
G.2 087035640409
G.3 635576743435072063
G.KK 843179945105147476759637
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 668 415 45 1.000.000
G.2 087 035 640 409 83 350.000
G.3 635 576 743 435 072 063 62 210.000
G.KK 843 179 945 105 147 476 759 637 190 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 5 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 21 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3750 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,662 40.000

Max 3D » Max 3D 12/10/2020

Kỳ quay thưởng: #00221 - Thứ 2 ngày 12/10/2020

G.1 261774
G.2 577029329912
G.3 387794575767135529
G.KK 612723289226786490452556
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 261 774 48 1.000.000
G.2 577 029 329 912 84 350.000
G.3 387 794 575 767 135 529 228 210.000
G.KK 612 723 289 226 786 490 452 556 227 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 12 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 34 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2690 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4,033 40.000

XEM THÊM MAX 3D (7 Kỳ)

Xem trực tiếp kết quả Max 3D hôm nay ở đâu nhanh và chính xác nhất? Trong thời buổi hiện đại ngày nay, tra thưởng Max 3D trở nên đơn giản hơn rất nhiều với ứng dụng KQXS3S.

Xem trực tiếp KQXS Vietlott Max 3D ở KQXS3S

Ngày nay, có quá nhiều địa chỉ để theo dõi kết quả Vietlott Max 3D, tuy nhiên nhận thấy vẫn còn nhiều bất cập ở những địa chỉ khác như tốc độ đường truyền có độ trễ cao, độ ổn định thấp, quảng cáo động chiếm không gian v.v. gây mất tập trung cho người chơi.

Kết quả xổ số Max 3D

Nhận thấy điều đó, đội ngũ KQXS3S đã khắc phục và ra mắt tính năng xem trực tiếp kết quả xổ số Max 3D cực tiện lợi. Bạn có thể tập trung xem từng con số xuất hiện chuẩn xác với tốc độ cao nhất.Không chỉ thế, các thống kê và kết quả cũ đã về cũng sẽ được chúng tôi liệt kê đầy đủ.

Giúp bạn có thể tra cứu lại những đợt quay trước đó để làm căn cứ cho việc chọn số của mình.Chúc bạn vui và hài lòng khi tận hưởng những tiện ích mà KQXS3S mang lại.  

Mở rộng keyboard_arrow_down