• Loto
  • Đặc biệt
  • Loại khác

Thống kê theo tổng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành
Thông kê
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày chưa về
00 23/10/2020 580 4
19 27/10/2020 587 0
28 27/10/2020 514 0
37 24/10/2020 535 3
46 27/10/2020 526 0
55 25/10/2020 556 2
64 23/10/2020 564 4
73 11/10/2020 581 16
82 25/10/2020 553 2
91 27/10/2020 573 0

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 46; 28; 91; 19
1 65; 92; 38
2 57; 75; 11
3 85
4 04; 31; 13; 95; 68
5 41; 05; 69
6 79; 79
7 61; 34
8
9 81; 45; 36; 27