• Loto
  • Đặc biệt
  • Loại khác

Thống kê theo tổng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành
Thông kê
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày chưa về
00 07/03/2021 490 1
19 24/02/2021 515 12
28 23/02/2021 479 13
37 06/03/2021 476 2
46 08/03/2021 460 0
55 07/03/2021 487 1
64 07/03/2021 505 1
73 03/03/2021 492 5
82 06/03/2021 505 2
91 02/03/2021 493 6

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 46
1 65; 47; 92; 38
2 75; 75; 84
3 67; 12
4 31; 59; 59
5 50; 14
6 15; 88
7 89; 43
8 17; 44; 80; 17; 44
9 09; 36; 09