Cầu loại loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 20 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 26/02/2021

Đầu 0 00 45 lần 01 11 lần 02 11 lần 03 34 lần 04 12 lần 05 12 lần 06 18 lần 07 16 lần 08 3 lần 09 7 lần
Đầu 1 10 37 lần 11 19 lần 12 19 lần 13 36 lần 14 23 lần 15 10 lần 16 34 lần 17 15 lần 18 7 lần 19 11 lần
Đầu 2 20 36 lần 21 12 lần 22 8 lần 23 25 lần 24 17 lần 25 10 lần 26 21 lần 27 10 lần 28 5 lần 29 9 lần
Đầu 3 30 34 lần 31 11 lần 32 9 lần 33 18 lần 34 16 lần 35 6 lần 36 17 lần 37 16 lần 38 3 lần 39 6 lần
Đầu 4 40 21 lần 41 2 lần 42 5 lần 43 6 lần 44 6 lần 45 2 lần 46 5 lần 47 6 lần 49 3 lần
Đầu 5 50 38 lần 51 19 lần 52 17 lần 53 27 lần 54 16 lần 55 10 lần 56 18 lần 57 12 lần 58 6 lần 59 11 lần
Đầu 6 60 53 lần 61 18 lần 62 25 lần 63 33 lần 64 18 lần 65 11 lần 66 24 lần 67 14 lần 68 6 lần 69 16 lần
Đầu 7 70 30 lần 71 16 lần 72 12 lần 73 19 lần 74 17 lần 75 8 lần 76 22 lần 77 9 lần 78 4 lần 79 7 lần
Đầu 8 80 17 lần 81 8 lần 82 8 lần 83 8 lần 84 4 lần 85 3 lần 86 5 lần 87 6 lần 89 2 lần
Đầu 9 90 20 lần 91 13 lần 92 8 lần 93 17 lần 94 8 lần 95 8 lần 96 8 lần 97 9 lần 98 3 lần 99 5 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 26/02/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 55600
G.1 59302
G.2 78836 71711
G.3 57669 79931 24351
86322 54511 71826
G.4 6225 6043 3742 0666
G.5 0314 6945 0521
6066 8579 0910
G.6 203 330 633
G.7 04 70 40 37
Loto : 00, 02, 36, 11, 69, 31, 51, 22, 11, 26, 25, 43, 42, 66, 14, 45, 21, 66, 79, 10, 03, 30, 33, 04, 70, 40, 37
ĐB 35855
G.1 42177
G.2 20074 32589
G.3 86484 98975 32529
41999 83797 88245
G.4 2972 1141 5546 9411
G.5 7013 8211 8017
1160 4564 7055
G.6 631 833 406
G.7 69 98 05 73
Loto : 55, 77, 74, 89, 84, 75, 29, 99, 97, 45, 72, 41, 46, 11, 13, 11, 17, 60, 64, 55, 31, 33, 06, 69, 98, 05, 73
ĐB 93315
G.1 73168
G.2 22638 92974
G.3 52693 70286 16719
69491 29122 08843
G.4 4639 3060 0385 5877
G.5 3640 8917 8654
4150 4993 6847
G.6 185 609 564
G.7 32 78 02 68
Loto : 15, 68, 38, 74, 93, 86, 19, 91, 22, 43, 39, 60, 85, 77, 40, 17, 54, 50, 93, 47, 85, 09, 64, 32, 78, 02, 68
ĐB 17110
G.1 80128
G.2 97658 76413
G.3 85597 80481 92887
00464 54369 92065
G.4 6321 6491 5875 2498
G.5 7374 4158 9701
1117 6132 1301
G.6 983 606 343
G.7 26 08 59 86
Loto : 10, 28, 58, 13, 97, 81, 87, 64, 69, 65, 21, 91, 75, 98, 74, 58, 01, 17, 32, 01, 83, 06, 43, 26, 08, 59, 86