Cầu loại loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 18 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 25/10/2020

Đầu 0 00 9 lần 01 14 lần 02 13 lần 03 15 lần 04 11 lần 05 13 lần 06 23 lần 07 4 lần 08 9 lần 09 16 lần
Đầu 1 10 10 lần 11 15 lần 12 17 lần 13 14 lần 14 6 lần 15 9 lần 16 15 lần 17 7 lần 18 9 lần 19 18 lần
Đầu 2 20 14 lần 21 12 lần 22 9 lần 23 11 lần 24 11 lần 25 13 lần 26 23 lần 27 10 lần 28 6 lần 29 20 lần
Đầu 3 30 19 lần 31 14 lần 32 6 lần 33 10 lần 34 13 lần 35 13 lần 36 17 lần 37 11 lần 38 11 lần 39 18 lần
Đầu 4 40 14 lần 41 13 lần 42 12 lần 43 16 lần 44 11 lần 45 13 lần 46 23 lần 47 14 lần 48 15 lần 49 17 lần
Đầu 5 50 8 lần 51 14 lần 52 11 lần 53 7 lần 54 12 lần 55 14 lần 56 13 lần 57 7 lần 58 5 lần 59 15 lần
Đầu 6 60 15 lần 61 11 lần 62 9 lần 63 21 lần 64 10 lần 65 7 lần 66 17 lần 67 4 lần 68 12 lần 69 14 lần
Đầu 7 70 15 lần 71 18 lần 72 12 lần 73 12 lần 74 10 lần 75 8 lần 76 12 lần 77 6 lần 78 11 lần 79 18 lần
Đầu 8 80 8 lần 81 8 lần 82 7 lần 83 15 lần 84 10 lần 85 3 lần 86 17 lần 87 8 lần 88 7 lần 89 7 lần
Đầu 9 90 11 lần 91 9 lần 92 12 lần 93 15 lần 94 9 lần 95 14 lần 96 23 lần 97 6 lần 98 15 lần 99 12 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 25/10/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 32436
G.1 67377
G.2 91005 18755
G.3 43851 47198 22712
26982 32056 79334
G.4 9094 9148 4039 0483
G.5 6569 6671 9042
9238 8107 7551
G.6 539 286 106
G.7 36 94 51 30
Loto : 36, 77, 05, 55, 51, 98, 12, 82, 56, 34, 94, 48, 39, 83, 69, 71, 42, 38, 07, 51, 39, 86, 06, 36, 94, 51, 30
ĐB 43128
G.1 44563
G.2 98690 24861
G.3 41626 17147 17306
12257 98561 44455
G.4 0184 3385 5782 5259
G.5 4980 9837 6724
7179 5561 7048
G.6 992 484 180
G.7 71 87 68 09
Loto : 28, 63, 90, 61, 26, 47, 06, 57, 61, 55, 84, 85, 82, 59, 80, 37, 24, 79, 61, 48, 92, 84, 80, 71, 87, 68, 09
ĐB 06125
G.1 02898
G.2 91024 05454
G.3 39463 28179 34370
68522 01371 77795
G.4 0440 5402 8279 8832
G.5 2805 3261 5764
8108 1728 3605
G.6 624 200 992
G.7 31 65 26 44
Loto : 25, 98, 24, 54, 63, 79, 70, 22, 71, 95, 40, 02, 79, 32, 05, 61, 64, 08, 28, 05, 24, 00, 92, 31, 65, 26, 44
ĐB 48879
G.1 43896
G.2 96795 72578
G.3 14640 72640 05348
78416 40104 69172
G.4 2815 7032 3984 4841
G.5 1538 1116 9760
9404 7906 7237
G.6 108 616 731
G.7 96 81 35 00
Loto : 79, 96, 95, 78, 40, 40, 48, 16, 04, 72, 15, 32, 84, 41, 38, 16, 60, 04, 06, 37, 08, 16, 31, 96, 81, 35, 00