Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 08/03/2021

Đầu 0 01 5 lần 04 4 lần 05 9 lần 06 6 lần 07 4 lần 09 1 lần
Đầu 1 10 1 lần 11 7 lần 14 4 lần 15 8 lần 16 6 lần 17 5 lần
Đầu 2 20 3 lần 21 2 lần 24 1 lần 25 3 lần 26 1 lần 27 3 lần 29 4 lần
Đầu 3 30 1 lần 31 2 lần 34 4 lần 35 3 lần 36 2 lần 37 1 lần 39 2 lần
Đầu 4 40 3 lần 41 7 lần 44 8 lần 45 9 lần 46 5 lần 47 5 lần 48 1 lần 49 4 lần
Đầu 5 50 1 lần 51 2 lần 54 1 lần 55 3 lần 57 3 lần 59 3 lần
Đầu 6 61 5 lần 64 2 lần 65 5 lần 66 5 lần 67 4 lần
Đầu 7 70 1 lần 71 3 lần 72 1 lần 75 6 lần 76 3 lần 77 5 lần 78 1 lần
Đầu 8 80 1 lần 81 3 lần 82 1 lần 83 1 lần 84 4 lần 85 4 lần 86 3 lần 87 3 lần 88 1 lần 89 4 lần
Đầu 9 90 4 lần 91 3 lần 93 2 lần 94 15 lần 95 8 lần 96 4 lần 97 3 lần 99 8 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 08/03/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 20859
G.1 94188
G.2 93709 21638
G.3 57792 60347 61714
30836 44243 36984
G.4 0589 6444 0415 4512
G.5 2759 1767 4817
0580 5250 3644
G.6 546 175 031
G.7 09 17 65 75
Loto : 59, 88, 09, 38, 92, 47, 14, 36, 43, 84, 89, 44, 15, 12, 59, 67, 17, 80, 50, 44, 46, 75, 31, 09, 17, 65, 75
ĐB 38433
G.1 63732
G.2 42264 13340
G.3 88049 77803 97934
33925 27140 69168
G.4 0167 9845 4859 8093
G.5 0867 1261 8655
6600 9847 2143
G.6 355 915 266
G.7 14 39 57 75
Loto : 33, 32, 64, 40, 49, 03, 34, 25, 40, 68, 67, 45, 59, 93, 67, 61, 55, 00, 47, 43, 55, 15, 66, 14, 39, 57, 75