Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 27/10/2020

Đầu 0 03 3 lần 04 11 lần 05 15 lần 06 3 lần 07 13 lần 08 1 lần 09 1 lần
Đầu 1 13 1 lần 14 4 lần 15 18 lần 16 5 lần 17 9 lần
Đầu 2 24 2 lần 25 7 lần 27 4 lần
Đầu 3 31 8 lần 33 6 lần 34 7 lần 35 22 lần 36 7 lần 37 12 lần 39 2 lần
Đầu 4 40 1 lần 41 22 lần 42 3 lần 43 16 lần 44 15 lần 45 32 lần 46 9 lần 47 20 lần 48 3 lần 49 9 lần
Đầu 5 50 2 lần 51 13 lần 52 3 lần 53 13 lần 54 20 lần 55 34 lần 56 15 lần 57 19 lần 58 5 lần 59 8 lần
Đầu 6 60 8 lần 61 18 lần 62 5 lần 63 14 lần 64 20 lần 65 32 lần 66 13 lần 67 15 lần 68 5 lần 69 9 lần
Đầu 7 70 3 lần 71 19 lần 72 6 lần 73 18 lần 74 18 lần 75 29 lần 76 19 lần 77 13 lần 78 8 lần 79 10 lần
Đầu 8 80 1 lần 81 6 lần 83 7 lần 84 11 lần 85 18 lần 86 8 lần 87 12 lần 88 2 lần 89 4 lần
Đầu 9 90 1 lần 91 6 lần 93 5 lần 94 9 lần 95 23 lần 96 8 lần 97 18 lần 99 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 27/10/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 45538
G.1 70385
G.2 97679 89919
G.3 60269 00168 95595
14413 43405 08427
G.4 6036 3641 7545 3591
G.5 3479 1331 8592
9128 5634 2546
G.6 181 311 575
G.7 61 65 04 57
Loto : 38, 85, 79, 19, 69, 68, 95, 13, 05, 27, 36, 41, 45, 91, 79, 31, 92, 28, 34, 46, 81, 11, 75, 61, 65, 04, 57
ĐB 77946
G.1 90034
G.2 02124 59163
G.3 31986 01608 68954
71290 84959 79813
G.4 7930 4981 8681 3884
G.5 1819 2901 2990
1272 9511 4408
G.6 604 392 753
G.7 46 36 75 50
Loto : 46, 34, 24, 63, 86, 08, 54, 90, 59, 13, 30, 81, 81, 84, 19, 01, 90, 72, 11, 08, 04, 92, 53, 46, 36, 75, 50
ĐB 32436
G.1 67377
G.2 91005 18755
G.3 43851 47198 22712
26982 32056 79334
G.4 9094 9148 4039 0483
G.5 6569 6671 9042
9238 8107 7551
G.6 539 286 106
G.7 36 94 51 30
Loto : 36, 77, 05, 55, 51, 98, 12, 82, 56, 34, 94, 48, 39, 83, 69, 71, 42, 38, 07, 51, 39, 86, 06, 36, 94, 51, 30