Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 08/03/2021

Đầu 0 01 1 lần 04 1 lần 05 3 lần 06 12 lần 07 1 lần
Đầu 1 10 3 lần 12 3 lần 16 11 lần 17 4 lần
Đầu 2 20 1 lần 21 1 lần 22 1 lần 24 1 lần 25 2 lần 26 8 lần 27 2 lần
Đầu 3 36 9 lần
Đầu 4 40 1 lần 42 1 lần 46 16 lần 47 2 lần
Đầu 5 50 1 lần 51 4 lần 52 3 lần 54 2 lần 55 4 lần 56 16 lần 57 6 lần 58 1 lần
Đầu 6 60 4 lần 62 4 lần 65 2 lần 66 9 lần 67 6 lần
Đầu 7 70 2 lần 72 2 lần 75 1 lần 76 11 lần 77 3 lần
Đầu 8 80 1 lần 81 8 lần 82 3 lần 84 4 lần 85 8 lần 86 19 lần 87 7 lần 88 2 lần
Đầu 9 96 9 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 08/03/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 20859
G.1 94188
G.2 93709 21638
G.3 57792 60347 61714
30836 44243 36984
G.4 0589 6444 0415 4512
G.5 2759 1767 4817
0580 5250 3644
G.6 546 175 031
G.7 09 17 65 75
Loto : 59, 88, 09, 38, 92, 47, 14, 36, 43, 84, 89, 44, 15, 12, 59, 67, 17, 80, 50, 44, 46, 75, 31, 09, 17, 65, 75
ĐB 38433
G.1 63732
G.2 42264 13340
G.3 88049 77803 97934
33925 27140 69168
G.4 0167 9845 4859 8093
G.5 0867 1261 8655
6600 9847 2143
G.6 355 915 266
G.7 14 39 57 75
Loto : 33, 32, 64, 40, 49, 03, 34, 25, 40, 68, 67, 45, 59, 93, 67, 61, 55, 00, 47, 43, 55, 15, 66, 14, 39, 57, 75
ĐB 61918
G.1 27134
G.2 95645 62513
G.3 32460 87555 92061
61625 14908 00998
G.4 9946 7782 0527 8668
G.5 9560 0411 8642
3718 9371 1501
G.6 264 940 890
G.7 57 47 37 30
Loto : 18, 34, 45, 13, 60, 55, 61, 25, 08, 98, 46, 82, 27, 68, 60, 11, 42, 18, 71, 01, 64, 40, 90, 57, 47, 37, 30