Cầu loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 27/10/2020

Đầu 0 01 4 lần 02 1 lần 03 4 lần 04 4 lần 05 9 lần 06 4 lần 07 4 lần 08 1 lần 09 4 lần
Đầu 1 11 9 lần 12 2 lần 13 10 lần 14 9 lần 15 8 lần 16 6 lần 17 8 lần 18 1 lần 19 5 lần
Đầu 2 20 1 lần 21 3 lần 23 2 lần 24 1 lần 25 2 lần 26 1 lần 27 4 lần 29 1 lần
Đầu 3 30 2 lần 31 7 lần 32 2 lần 33 5 lần 34 5 lần 35 5 lần 36 6 lần 37 4 lần 38 2 lần 39 5 lần
Đầu 4 40 4 lần 41 13 lần 42 1 lần 43 9 lần 44 6 lần 45 3 lần 46 5 lần 47 10 lần 48 4 lần 49 1 lần
Đầu 5 50 3 lần 51 10 lần 52 6 lần 53 7 lần 54 3 lần 55 12 lần 56 5 lần 57 3 lần 58 2 lần 59 5 lần
Đầu 6 61 9 lần 62 1 lần 63 6 lần 64 11 lần 65 6 lần 66 7 lần 67 7 lần 68 2 lần 69 3 lần
Đầu 7 70 2 lần 71 5 lần 72 2 lần 73 3 lần 74 5 lần 75 3 lần 76 3 lần 78 3 lần 79 4 lần
Đầu 8 80 1 lần 81 7 lần 82 1 lần 83 1 lần 84 7 lần 85 6 lần 86 5 lần 87 2 lần 88 1 lần 89 5 lần
Đầu 9 90 4 lần 91 15 lần 92 6 lần 93 11 lần 94 9 lần 95 17 lần 96 10 lần 97 9 lần 99 8 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 27/10/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 45538
G.1 70385
G.2 97679 89919
G.3 60269 00168 95595
14413 43405 08427
G.4 6036 3641 7545 3591
G.5 3479 1331 8592
9128 5634 2546
G.6 181 311 575
G.7 61 65 04 57
Loto : 38, 85, 79, 19, 69, 68, 95, 13, 05, 27, 36, 41, 45, 91, 79, 31, 92, 28, 34, 46, 81, 11, 75, 61, 65, 04, 57
ĐB 77946
G.1 90034
G.2 02124 59163
G.3 31986 01608 68954
71290 84959 79813
G.4 7930 4981 8681 3884
G.5 1819 2901 2990
1272 9511 4408
G.6 604 392 753
G.7 46 36 75 50
Loto : 46, 34, 24, 63, 86, 08, 54, 90, 59, 13, 30, 81, 81, 84, 19, 01, 90, 72, 11, 08, 04, 92, 53, 46, 36, 75, 50
ĐB 32436
G.1 67377
G.2 91005 18755
G.3 43851 47198 22712
26982 32056 79334
G.4 9094 9148 4039 0483
G.5 6569 6671 9042
9238 8107 7551
G.6 539 286 106
G.7 36 94 51 30
Loto : 36, 77, 05, 55, 51, 98, 12, 82, 56, 34, 94, 48, 39, 83, 69, 71, 42, 38, 07, 51, 39, 86, 06, 36, 94, 51, 30
ĐB 43128
G.1 44563
G.2 98690 24861
G.3 41626 17147 17306
12257 98561 44455
G.4 0184 3385 5782 5259
G.5 4980 9837 6724
7179 5561 7048
G.6 992 484 180
G.7 71 87 68 09
Loto : 28, 63, 90, 61, 26, 47, 06, 57, 61, 55, 84, 85, 82, 59, 80, 37, 24, 79, 61, 48, 92, 84, 80, 71, 87, 68, 09